ŠIŠKOVÁ, Veronika, Ing.

101006 - Katedra financií

interná doktorandka
Oddelenie verejných financií a riadenia verejných výdavkov
Miestnosť 3B.31
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1381
Konzultačné hodiny:

Štvrtok: 8,15 - 9,00; 12,30 - 13,15