ŠÍPOVÁ Miriana, Ing. DiS.art.

101006 - Katedra financií

interná doktorandka
Oddelenie podnikateľských financií
Miestnosť 3B07
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1310
Konzultačné hodiny:

https://nhf.euba.sk/www_write/files/katedry/kfin/2024/ls_kh.pdf