SERVÁTKA Maroš, Ing. Mgr., PhD.

101006 - Katedra financií

hosťujúci profesor
Oddelenie podnikateľských financií
E-mailová adresa