SERVÁTKA Maroš, doc. Ing. PhD.

101006 - Katedra financií

docent
Oddelenie podnikateľských financií
E-mailová adresa
Konzultačné hodiny:

https://nhf.euba.sk/www_write/files/katedry/kfin/2024/ls_kh.pdf

Doplnkové informácie

vedecký pracovník na funkčnom mieste docent