ŠEPEĽOVÁ, Jaroslava, Ing.

101006 - Katedra financií

interná doktorandka
Oddelenie daňovníctva a daňového poradenstva
Miestnosť 3B.31
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1381
Konzultačné hodiny:

Streda 18,00 - 19,30

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

  • Daňovníctvo
  • Verejné financie I.