RIMEŠ, Michal, Ing.

101006 - Katedra financií

interný doktorand
Oddelenie daňovníctva
Miestnosť 3B12
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1332
Konzultačné hodiny:

https://nhf.euba.sk/www_write/files/katedry/kfin/2024/ls_kh.pdf