PETRENKO, Yuliya , Mgr., CSc.

101006 - Katedra financií

interná doktorandka
Oddelenie verejných financií
Miestnosť 3B.04
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1352
Konzultačné hodiny:

https://nhf.euba.sk/www_write/files/katedry/kfin/2024/ls_kh.pdf