KUBICOVÁ, Jana, doc. Ing. Mgr., PhD. MBA

101006 - Katedra financií

docentka
Oddelenie daňovníctva a daňového poradenstva
Miestnosť 3B.10
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1347
Research Gate Profil:
https://www.researchgate.net/profile/Jana_Kubicova
LinkedIn Profil:
https://www.linkedin.com/in/taxconsulting
Konzultačné hodiny:

Pondelok: 12,30 - 13,15

Utorok: 15,00 - 15,45

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

 • Medzinárodné zdaňovanie
 • Medzinárodné zdaňovanie v anglickom jazyku
 • International Taxation
 • Tax accounting
 • Ekonomická analýza práva
 • Economic analysis of Law
 • Islamské právo a financie
 • Islamic Law and Finance
 • Financie

 

Gestor predmetov

 • Medzinárodné zdaňovanie
 • Medzinárodné zdaňovanie v anglickom jazyku
 • International Taxation
 • Daňové účtovníctvo
 • Tax accounting
 • Ekonomická analýza práva
 • Economic analysis of Law
 • Islamské právo a financie
 • Islamic Law and Finance
Publikačná činnosť:

Prehľad publikačnej činnosti

Ďalšie informácie:

Reviewer of research papers for the following academic journals:

 1. Journal of Economics/Ekonomický časopis (Slovak Academy of Science);
 2. European Economic Review (Elsevier);
 3. International Journal of Economic Policy in Emerging Economies (Inderscience);
 4. International Journal of Monetary Economics and Finance (Inderscience);
 5. International Journal of Trade and Global Markets (Inderscience);
 6. European Journal of Service Management (Uniwersytet Szczeciński);
 7. Annales UMCS Sectio H Oeconomia (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin)
 8. Economic Review/Ekonomické rozhľady (University of Economics in Bratislava)