KÁČER, Marek, Mgr., PhD.

101006 - Katedra financií

odborný asistent
Oddelenie podnikateľských financií
Miestnosť 3B.34
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1344
Konzultačné hodiny:

Štvrtok: 17,00 - 18,30

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

  • Základy finančnej ekonometrie
  • Analýza a prognóza vo financiách
  • Riziko a neistota vo financiách
Publikačná činnosť:

Publikácie v časopisoch indexovaných vo WoS CC a Scopus:

Rehák S, Káčer M. 2019. Estimating price gradient in Bratislava with different distance measurements. Journal of European Real Estate Research. 12(2), pp. 190-206.

http://dx.doi.org/10.1108/JERER-10-2018-0045

Káčer M, Ochotnický P, Alexy M. 2019. The Altman’s Revised Z’-Score Model, Non-financial Information and Macroeconomic Variables: Case of Slovak SMEs. Ekonomicky Casopis. 67(4), pp. 335-366

https://www.sav.sk/index.php?lang=en&doc=journal-list&part=article_response_page&journal_article_no=16863

Ochotnický P, Wilson N, Káčer M, Alexy M. 2019. Gender Diversity and Educational Attainment in Non-Listed Private Firms: Evidence from Slovakia. Acta Oeconomica.69(2), pp. 131-159

http://dx.doi.org/10.1556/032.2019.69.2.1

Alexy M, Káčer M, Rehák Š. 2018. Creative capacity of European countries. Hungarian Geographical Bulletin. 67(3), pp. 201-222

http://dx.doi.org/10.15201/hungeobull.67.3.1

Rehák S, Alexy M, Káčer M. 2018. Determinants of choice of the place of university study in Slovakia (Determinanty výberu miesta vysokoškolského štúdia na Slovensku). Geografie. 123(2), pp. 201-224

https://geografie.cz/123/2/0201/

Wilson N, Wright M, Káčer M. 2018. The Equity Gap and Knowledge-based Firms. Journal of Corporate Finance. 50, pp. 626-649

http://dx.doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2017.12.008

Káčer M, Peel DA, Peel MJ, Wilson N. 2018. On the Persistence and Dynamics of Big 4 Real Audit Fees: Evidence from the UK. Journal of Business Finance and Accounting. 45(5-6), pp. 714-727

http://dx.doi.org/10.1111/jbfa.12310

Alexy M, Georgantzis N, Káčer M, Peliová J. 2016. Risk Attitude Elicitation Methods: Do They Tell Similar Stories?. Ekonomicky casopis. 64(9), pp. 847-877

https://www.sav.sk/index.php?lang=en&doc=journal-list&part=article_response_page&journal_article_no=12682

Wilson N, Ochotnický P, Káčer M. 2016. Creation and destruction in transition economies: The SME sector in Slovakia. International Small Business Journal: Researching Entrepreneurship. 34(5), pp. 579-600

http://dx.doi.org/10.1177/0266242614558892

Wilson N, Ochotnicky P, Káčer M. 2014. Sovereign credit ratings and the new European Union member states. Journal of Credit Risk. 10(4), pp. 3-43

https://www.risk.net/journal-of-credit-risk/2385711/sovereign-credit-ratings-and-the-new-european-union-member-states

Alexy M, Ochotnicky P, Káčer M. 2014. Visegrad Four Countries and their Sovereign Credit Rating. Ekonomický časopis. 62(5), pp. 447-472

https://www.sav.sk/index.php?lang=en&doc=journal-list&part=article_response_page&journal_article_no=10439

Vedecko-výskumná činnosť:

Oblasti výskumu

  • Modelovanie zlyhania firiem
  • Oceňovanie externého auditu
  • Medzera vo financovaní inovatívnych firiem
  • Modelovanie suverénneho ratingu
  • Finančné bubliny
Ďalšie informácie:

Jazyky

  • Anglický jazyk