JANČOVIČOVÁ BOGNÁROVÁ, Kristína, Mgr. Ing., PhD.

101006 - Katedra financií

odborná asistentka prodekanka pre rozvoj a sociálne veci študentov
Oddelenie podnikateľských financií
Miestnosť 3B.06, 2B.41
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1316 , +421 2 6729 1261
Konzultačné hodiny:

https://nhf.euba.sk/www_write/files/katedry/kfin/2024/ls_kh.pdf

 

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

 • Kapitálová štruktúra podnikateľských subjektov
 • Teória a politika podnikateľských subjektov
 • Riziko a neistota vo financiách
Publikačná činnosť:

Mikócziová, J., Polavka, V., Jančovičová Bognárová, K.: Teória a politika kapitálovej štruktúry podnikateľských subjektov. Zbierka príkladov. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2007.

Vedecko-výskumná činnosť:

Oblasti výskumu

 • finančná analýza,
 • meranie výkonnosti podniku,
 • finančné plánovanie,
 • rozhodovanie,
 • oceňovanie podnikateľských subjektov
Ďalšie informácie:

Jazyky

 • Anglický jazyk,
 • Nemecký jazyk,
 • Maďarský jazyk