IHNATIŠINOVÁ, Denisa, Ing., PhD.

101006 - Katedra financií

odborná asistentka študijný poradca
Oddelenie daňovníctva
Miestnosť 3B.36
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1386
Konzultačné hodiny:

https://nhf.euba.sk/www_write/files/katedry/kfin/2024/ls_kh.pdf

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

  • Daňovníctvo
  • Daňové systémy v EÚ
  • Daňový manažment
Publikačná činnosť:

VÁLEK, Juraj, Marcela RABATINOVÁ, Jana KUŠNÍROVÁ a Denisa IHNATIŠINOVÁ. Daňovníctvo. 2. prepracované a aktualizované vydanie. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2023, 384 s. ISBN 978-80-7676-736-2.

IHNATIŠINOVÁ, Denisa. Prorastovosť daňového systému SR. Nové výzvy v oblasti verejných financií 2023: zborník vedeckých statí. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5087-1.

IHNATIŠINOVÁ, Denisa. The Relationship Between Economic Maturity and Digital Performance in EU Countries. Conference Proceedings of the 3rd International Conference on the Economics of Decoupling (ICED): Zagreb, 30 November – 1 December 2021 = Zagreb, 30. studenog – 1. prosinca 2021. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 2022, 527-540. ISSN 2706-3801.

IHNATIŠINOVÁ, Denisa. Digitálny asistent v daňovej správe. Nové výzvy v oblasti verejných financií 2022: zborník vedeckých statí. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4978-3.

IHNATIŠINOVÁ, Denisa. Impact of the Level of Digital Public Services on the Fulfillment of Tax Obligations. Balkans Journal of Emerging Trends in Social Sciences. Belgrade: Association of Economists and Managers of the Balkans - UdEkoM Balkan, 2021, 4(2), 100-109. ISSN 2620-164X.

IHNATIŠINOVÁ, Denisa. Pripravenosť na umelú inteligenciu vo verejných službách. Nové výzvy v oblasti verejných financií 2021: zborník vedeckých statí. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4811-3.

IHNATIŠINOVÁ, Denisa. Digitalization of Tax Administration Communication Under the Effect of Global Megatrends of the Digital Age. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences 2020 : The 20th International Scientific Conference. - Žilina : University of Žilina, 2021. ISSN 2261-2424, pp. 1-10

IHNATIŠINOVÁ, Denisa. E-služby a digitálne projekty v prostredí správy daní. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2020. ISSN 2453-6148, 2020, roč. 6, č. 2, s. 43-52

IHNATIŠINOVÁ, Denisa. Význam výskumu a vývoja pre podnikateľské prostredie. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2019. ISSN 1336-8818, 2019, roč. 16, č. 2, s. 74-84

Vedecko-výskumná činnosť:

Oblasti výskumu

  • Digitalizácia v prostredí správy daní
  • Efektívnosť výberu daňových príjmov

 

Riešené projekty

Vedecko – výskumný projekt APVV-20-0338 Hybné sily ekonomického rastu a prežitie firiem v šiestej K-vlne. Doba riešenia projektu 7/2021 - 12/2024

Vedecko – výskumný projekt VEGA č. 1/0779/19 Výzvy digitalizácie ekonomiky pre oblasť zdaňovania, možné riešenia a ich predpoklady. Dobra riešenia projektu 2019 - 2021

Doplnkové informácie