IHNATIŠINOVÁ, Denisa, Ing., PhD.

101006 - Katedra financií

odborná asistentka konzultant pre odbornú prax pre 1. stupeň štúdia v SJ
Oddelenie daňovníctva a daňového poradenstva
Miestnosť 3B.32
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1374
Konzultačné hodiny:

https://nhf.euba.sk/www_write/files/katedry/kfin/2022/ls_kh_2022.pdf

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

  • Daňová teória a politika 1
  • Daňový manažment
Publikačná činnosť:

SCHULTZOVÁ, Anna - RABATINOVÁ, Marcela - IHNATIŠINOVÁ, Denisa - VÁLEK, Juraj. Daňovníctvo. Recenzovali: Alena Zubaľová, Mariana Mistríková. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2021. 399 s. [25,6 AH]. VEGA 1/0356/19. ISBN 978-80-7552-509-3.

IHNATIŠINOVÁ, Denisa. Digitalization of Tax Administration Communication Under the Effect of Global Megatrends of the Digital Age. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences 2020 : The 20th International Scientific Conference. - Žilina : University of Žilina, 2021. ISSN 2261-2424, pp. 1-10

IHNATIŠINOVÁ, Denisa. E-služby a digitálne projekty v prostredí správy daní. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2020. ISSN 2453-6148, 2020, roč. 6, č. 2, s. 43-52

IHNATIŠINOVÁ, Denisa. Význam výskumu a vývoja pre podnikateľské prostredie. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2019. ISSN 1336-8818, 2019, roč. 16, č. 2, s. 74-84

Vedecko-výskumná činnosť:

Oblasti výskumu

  • Digitalizácia v prostredí správy daní
  • Efektívnosť výberu daňových príjmov

 

Riešené projekty

Vedecko – výskumný projekt APVV-20-0338 Hybné sily ekonomického rastu a prežitie firiem v šiestej K-vlne. Doba riešenia projektu 7/2021 - 12/2025

Vedecko – výskumný projekt VEGA č. 1/0779/19 Výzvy digitalizácie ekonomiky pre oblasť zdaňovania, možné riešenia a ich predpoklady. Dobra riešenia projektu 2019 - 2021

Doplnkové informácie