HOCMAN, František, Ing., PhD.

101006 - Katedra financií

odborný asistent
Oddelenie podnikateľských financií
Miestnosť 1C.28
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1146
Konzultačné hodiny:

Utorok: 12,30 - 13,15

Streda: 12,30 - 13,15

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

  • Riziko a neistota vo financiách
  • Kapitálová štruktúra podnikateľských subjektov
  • Verejné financie
Vedecko-výskumná činnosť:

Oblasti výskumu

  • Úverové riziko (credit risk),
  • Trhové riziko (market risk),
  • Riziko likvidity (liquidity risk),
  • Operačné riziko (operational risk),
  • Obchodné riziko (business risk)
  • Nástroje kontroly (správa) (finančné a analytické)