KOVÁČ GERULOVÁ Lukrécia, Ing., PhD.

101006 - Katedra financií

odborná asistentka
Oddelenie verejných financií a riadenia verejných výdavkov
Miestnosť 3B.03
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1383
Konzultačné hodiny:

Utorok: 12,25 - 13,10 

Štvrtok: 12,25 - 13,101