GERTLER, Ľubomíra, doc. Ing., PhD.

101006 - Katedra financií

docentka
Oddelenie podnikateľských financií
Miestnosť 3B.04
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1352
Konzultačné hodiny:

?

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

  • riziko a neistota vo financiách
  • teória a politika financií podnikateľskej sféry
Publikačná činnosť:

Barnhill, T.M., Gertler, Ľ., Sivák, R.: Analýza integrovaného trhového a kreditného rizika na príklade bankového sektora na Slovensku. Ekonomický časopis, Vol. 54, 2006, No. 6: 539-554.

Vedecko-výskumná činnosť:

Oblasti výskumu

  • meranie finančných rizík (kreditné, trhové operačné, riziko koncentrácie a ostatné riziká v rámci Bazilej II)
  • odhad PD a LGD podľa prístupov v Bazilej II pre modelovanie kreditného rizika