FEHÉROVÁ, Martina, Ing., MSc.

101006 - Katedra financií

interná doktorandka
Oddelenie verejných financií a riadenia verejných výdavkov
Miestnosť 3B.31
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1381