ČERVEŇOVÁ, Magdaléna, Ing., CSc.

101006 - Katedra financií

odborná asistentka
Oddelenie podnikateľských financií
Miestnosť 3B.12
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1332
Konzultačné hodiny:

Streda: 12,30 - 13,30

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

  • Teória a politika financií podnikateľskej sféry
  • Špeciálny seminár z teórie a politiky financií podnikateľskej sféry
  • Financie životného prostredia
Vedecko-výskumná činnosť:

Oblasti výskumu

  • podnikateľské financie SR a osobitosti financií odvetví NH,
  • ekonomické aspekty ochrany a tvorby ŽP