BAŠOVÁ, Alena, Ing., PhD.

101006 - Katedra financií

odborná asistentka
Oddelenie podnikateľských financií
Miestnosť 3B.03
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1352
Konzultačné hodiny:

Utorok: 10,00 -10,45

Štvrtok: 10,00 -10,45

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

  • Národné účty
  • Teória a politika podnikateľských financií
Vedecko-výskumná činnosť:

Oblasti výskumu

  • Financie malých a stredných podnikov
  • Privatizácia krajín OECD
  • Rizikový kapitál
  • Inovácie a ich financovanie v MSP