BARTALOŠOVÁ, Erika, Ing., PhD.

101006 - Katedra financií

odborná asistentka
Oddelenie verejných financií a riadenia verejných výdavkov
Miestnosť 3B.03
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1383
Konzultačné hodiny:

rodičovská dovolenka

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

  • Verejné financie
  • Financie územnosprávnych celkov
  • Financie a mena
Ďalšie informácie:

Jazyky

  • Anglický jazyk,
  • Nemecký jazyk,
  • Maďarský jazyk