ALEXY, Martin, Ing., PhD.

101006 - Katedra financií

odborný asistent vedúci oddelenia, zástupca vedúceho katedry pre rozvoj vedy
Oddelenie podnikateľských financií
Miestnosť 3B.34
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1344
Konzultačné hodiny:

Štvrtok 17,00 - 18,30

 

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

  • Základy finančnej ekonometrie

  • Analýza a prognóza vo financiách

  • Riziko a neistota vo financiách

Publikačná činnosť:

Publikácie v časopisoch indexovaných vo WoS CC a Scopus:

Káčer M, Ochotnický P, Alexy M. 2019. The Altman’s Revised Z’-Score Model, Non-financial Information and Macroeconomic Variables: Case of Slovak SMEs. Ekonomicky Casopis. 67(4), pp. 335-366

https://www.sav.sk/index.php?lang=en&doc=journal-list&part=article_response_page&journal_article_no=16863

Ochotnický P, Wilson N, Káčer M, Alexy M. 2019. Gender Diversity and Educational Attainment in Non-Listed Private Firms: Evidence from Slovakia. Acta Oeconomica.69(2), pp. 131-159

http://dx.doi.org/10.1556/032.2019.69.2.1

Alexy M, Káčer M, Rehák Š. 2018. Creative capacity of European countries. Hungarian Geographical Bulletin. 67(3), pp. 201-222

http://dx.doi.org/10.15201/hungeobull.67.3.1

Rehák S, Alexy M, Káčer M. 2018. Determinants of choice of the place of university study in Slovakia (Determinanty výberu miesta vysokoškolského štúdia na Slovensku). Geografie . 123(2), pp. 201-224

https://geografie.cz/123/2/0201/

Alexy M, Georgantzis N, Káčer M, Peliová J. 2016. Risk Attitude Elicitation Methods: Do They Tell Similar Stories?. Ekonomicky casopis. 64(9), pp. 847-877

https://www.sav.sk/index.php?lang=en&doc=journal-list&part=article_response_page&journal_article_no=12682

Alexy M, Ochotnicky P, Káčer M. 2014. Visegrad Four Countries and their Sovereign Credit Rating. Ekonomický časopis. 62(5), pp. 447-472

https://www.sav.sk/index.php?lang=en&doc=journal-list&part=article_response_page&journal_article_no=10439

Alexy M. - Káčer M. 2014. Sovereign Credit Rating in Ordered Response Model Framework – Case of Visegrad Four Countries. European Financial Systems 2014 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2584981

Vedecko-výskumná činnosť:

Oblasti výskumu

  • Modelovanie suverénneho ratingu

  • Modelovanie zlyhania firiem

  • Tvorba kompozitných indexov

  • Výkonnosť firiem

Ďalšie informácie:

Jazyky

  • Anglický jazyk