MÉSZÁROS, Róbert, Ing., MBA

101002 - Katedra ekonómie

interný doktorand
Oddelenie mikroekonómie
Miestnosť 5B.41
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1541
Pedagogická činnosť:
  • Základy ekonómie 1 / Principles of Economics 1
Ďalšie informácie:

Jazyk / Language

  • Anglický jazyk / English