Načítavam stránku...

Katedra ekonomickej teórie sa v rámci pedagogickej činnosti na I. a II. stupni štúdia zameriava na výučbu základných predmetov na Ekonomickej univerzite v Bratislave – Ekonomická teória 1 a Ekonomická teória 2, Mikroekonómia 2, Makroekonómia 2, Dejiny ekonomických teórií, Všeobecné hospodárske dejiny a Medzinárodná ekonómia. Na III. stupni štúdia zabezpečujeme vzdelávanie v študijnom odbore Ekonomická teória, kde úspešná obhajoba dizertačnej práce končí udelením titulu PhD.

 

Ekonómia a právo

Na I. stupni štúdia gestorujeme študijný program Ekonómia a právo, ktorý ponúka kombinované vzdelanie prvého stupňa (Bc.) v odboroch Národné hospodárstvo a Právo zabezpečované Národohospodárskou fakultou Ekonomickjej univerzity v Bratislave a Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Študenti nášho študijného programu získavajú zručnosti pri interpretácii práva a v používaní právnej argumentácie, čo im umožňuje správnu orientáciu v častých zmenách právnych predpisov a v širokej škále právnych názorov. Študenti si zároveň osvojujú schopnosť analyzovať a správne pochopiť procesy prebiehajúce v reálnom ekonomickom a právnom prostredí na rôznych úrovniach národného hospodárstva. Od roku 2017 spolugarantujeme aj študijný program Právo a ekonómia na II. stupni štúdia.

Prečo študovať ekonómiu a právo?

 

Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika

Sme súčasne gestorom jedinečného štujiného programu Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika, ktorý na I. a II. stupni štúdia (Bc. a Ing.) ponúka kombinované vzdelávanie v oblasti ekonómie a žurnalistiky. Naši študenti tak okrem iného získavajú vzdelanie z mikroekonómie, makroekonómie, medzinárodnej ekonómie, kvantitatívnej analýzy či špeciálnych kurzov z ekonomických teórií tak, aby dokázali nielen porozumieť, ale aj aplikovať získané poznatky vo svojej práci ekonomických analytikov a novinárov.

V rámci žurnalistických predmetov študenti absolvujú základy novinárčiny, štylistiky a masovej komunikácie, spomedzi voliteľných predmetov sa môžu zapísať na kurzy rétoriky, novinárskeho prejavu a etiky v žurnalistike alebo základov ekonomiky a riadenia médií. Praktické skúsenosti z reálnej práce novinárov získavajú ešte počas štúdia s odborníkmi a novinármi z Hospodárskych novín a Tlačovej agentúry Slovenskej republiky na univerzite alebo priamo v redakcii.

Prečo študovať ekonomickú žurnalistiku?

 

Ak uvažujete nad kariérou právnika s ekonomickým vzdelaním, ekonomického analytika alebo novinára, sme tá správna voľba práve pre vás!

 

Vedenie katedry

prof. Ing. Eva Muchová, PhD.

vedúca katedry

miestnosť: 5B23

tel.: 02/6729 1519

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

prof. Ing. Vladimír Gonda, PhD.

zástupca vedúcej katedry pre vedu a výskum

miestnosť: 5B48

tel.: 02/6729 1563

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Ing. Marek Kálovec, PhD.

zástupca vedúcej katedry pre pedagogickú činnosť

miestnosť: 5B38

tel.: 02/6729 1528

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Ing. Ľubomír Darmo, PhD.

tajomník katedry

miestnosť: 5B36

tel.: 02/6729 1546

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Marianna Bačová

sekretárka katedry

miestnosť: 5B23

tel.: 02/6729 1521

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 


Kontakt

Katedra ekonomickej teórie

Národohospodárska fakulta

Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1/a

852 35 Bratislava

Tel.: +421 2 6729 1195, +421 2 6729 1521

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Nájdete nás na Národohospodárskej fakulte v budove Výučba 1 na 5. poschodí (blok B).

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?