Katedra ekonomickej teórie - vychádzajúc z opatrenia rektora č.6/2020 - informuje všetkých študentov prvého stupňa na Ekonomickej univerzite v Bratislave o spôsobe ukončenia predmetu Ekonomická teória 2 v LS 2019/2020:

Ako silno zasiahne súčasná kríza slovenskú ekonomiku? Čo to bude znamenať na trhu práce? Aké opatrenia môžu zmierniť pokles ekonomickej aktivity? Študujte ekonomickú žurnalistiku a my vás naučíme nielen rozumieť ekonomike, ale vedieť o tom aj pútavo písať! Presvedčte sa sami!

Milí študenti,

na e-mailovú komunikáciu so zamestnancami EU v Bratislave aj Právnickej fakulty UK používajte VÝLUČNE pridelenú školskú e-mailovú adresu.

Na maily, zaslané z inej ako školskej adresy, NEBUDE BRANÝ OHĽAD.