Načítavam stránku...

Bakalárske štátne záverečné skúšky pre Ekonómiu a právo (opravný termín z ekonomickej časti) sa uskutočnia 22. augusta 2018 o 8:00 hod. na Katedre ekonomickej teórie NHF. Prihlásiť sa na termín bude možné od 1. do 10. augusta 2018 prostredníctvom AISu. 

V prípade, že študenti na tomto termíne budú obhajovať záverečnú prácu, tú je potrebné elektronicky odovzdať najneskôr do 15. júla 2018 v AISe a následne prácu fyzicky doručiť so všetkými doplňujúcimi náležitosťami na sekretariát Katedry ekonomickej teórie 16. alebo 17. júla 2018.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?