Katedra ekonomickej teórie zverejňuje zoznam otázok z predmetu Národohospodárske náuky na bakalárske štátne záverečné skúšky pre študijný program Ekonómia a právo v akademickom roku 2019/2020.

 

Otázky z Národohospodárskych náuk pre EaP

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.