Cyklus výskumných seminárov Katedry ekonomickej teórie pokračuje aj v roku 2017. Na januárovom seminári predstavil Ing. Marek Kálovec, PhD. výskumy v oblasti metód efektívneho vzdelávania.

Prezentácia: Metódy vzdelávania ekonomických predmetov

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.