Vážené študentky, vážení študenti,

dovoľujeme si Vám oznámiť Vaše rozdelenie do jednotlivých komisií na štátne záverečné skúšky pre študijný program Ekonómia a právo, ako aj harmonogram priebehu štátnych záverečných skúšok, ktoré nájdete v prílohe oznamu.

Prosíme, aby ste si rozdelenie a harmonogram pred štátnou skúškou ešte raz v oznamoch prezreli, nakoľko jeho posledná aktualizácia v prípade, ak by sa vyskytli neočakávané zmeny bude prebiehať stredu 8.6.2022.

Prajeme veľa síl pri príprave na štátne záverečné skúšky.

Harmonogram_bakalárskych_štátnych_záverečných_skúšok_eap_-_10.6.2022_-_aktualizované.pdf

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.