Vážené študentky a študenti študijného programu Ekonómia a právo,

dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s konaním štátnych záverečných skúšok dňa 10.6.2022, je potrebné, aby ste prezentácie k bakalárskym prácam zasielali do 02.06.2022 do 15:00 hod. na emailovú adresu tajomníčky KET Ing. Ivany Lennerovej, PhD.

kontaktný email:

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.