Štátne záverečné skúšky študentov bakalárskeho študijného programu Ekonómia a právo a magisterského študijného programu Právo a ekonómia sa budú konať v nasledovných termínoch:

Bakalárske štátnice EaP (obhajoba prác vedených na NHF a predmet Národohospodárske náuky) sa budú konať na NHF v termíne 29.6.2020 od 7:45 hod.

 

Bakalárske štátnice EaP (obhajoba prác vedených na PraF UK a predmet Správne právo) sa budú konať na PraF UK v termíne 2.7. až 3.7. 2020 online cez MS Teams.

 

Štátne skúšky študentov študijného programu Právo a ekonómia sa uskutočnia v termíne od 15.6. do 19.6.2020 online cez MS Teams Praf UK.

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.