Informácie pre študentov, ktorí budú ukončovať predmety zabezpečované KET formou online testu v Moodli NHF.

Test sa bude realizovať cez platformu Moodle NHF (https://enhf.euba.sk).

Je dôležité, aby ste sa do Moodlu vedeli prihlásiť pod svojím kontom a boli zapísaní v jednotlivých prednáškových kurzoch z vášho predmetu. Kľúč pre zápis ste dostali na začiatku semestra alebo si ho vyžiadajte od prednášajúceho. Pre prihlásenie sa do Moodlu postupujte nasledovne:

Pre vytvorenie nového konta v systéme enhf.euba.sk sa prosím prihláste svojim loginom do IDM/Office365. Toto konto Vám bolo zriadené po zápise a zaslané spolu s eduroam pristupom na adresu uvedenú v ais2. Používa sa len časť pred @, nie celá adresa. Napríklad jmrkvička1. V prípade problémov s prihlásením sa do systému prosím kontaktujte Helpdesk CIT cez portál https://helpdesk.euba.sk. Nezabudnite si prosím vopred skontrolovať emailovú adresu uvedenú v AiS2.

Je povinnosťou každého študenta zabezpečiť si funkčný prístup do Moodlu NHF a v dostatočnom časovom predstihu pred termínom testu si vyskúšať svoje zariadenie na Beta teste (bude zverejnený v kurzoch po skončení online výučby 7. mája). V prípade, že študent si svoj prístup vopred neoverí a vzniknú problémy pri prvom prihlásení sa v deň testu, termín mu prepadá. 

Ak momentálne nemáte prístup do Moodlu, zriaďte si ho čo najskôr a sledujte konkrétne kurzy vášho predmetu a fakulty. V priebehu mája tam pribudne Beta test, na ktorom si overíte svoje zariadenia.

 

Aktualizované k 11. 5. 2020.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.