Katedra ekonomickej teórie - vychádzajúc z opatrenia rektora č.6/2020 - informuje všetkých študentov prvého stupňa na Ekonomickej univerzite v Bratislave o spôsobe ukončenia predmetu Ekonomická teória 2 v LS 2019/2020:

  • predmet ET2 bude ukončený bez skúšky, známka sa udelí na základe priebežného hodnotenia na cvičeniach
  • na udelenie známky A-E je potrebné na cvičeniach dosiahnuť minimálne 10,5 b (do 7. mája 2020 je na cvičeniach možné získať náhradné plnenie za dodatočné 2 body pre tých, ktorí nedosiahli potrebné minimum 10,5 b)
  • maximálny počet bodov, ktorý je možné počas priebežného hodnotenia získať, je 20 b
  • stupeň hodnotenia vychádza z klasifikačnej stupnice (100 = 20 b)
  • v prípade, že študent s udelenou známkou nesúhlasí, môže do 29. mája 2020 požiadať e-mailom prednášajúceho o online preskúšanie (nie tí, ktorí nedosiahli 10,5 b)
  • výsledok online preskúšania je v takomto prípade záväzný, t.j. známka sa môže aj znížiť
  • online preskúšanie sa bude realizovať začiatkom júna 2020, o presnom termíne vás budeme včas informovať

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.