Katedra ekonomickej teórie ponúka v spolupráci s partnerskou inštitúciou National Institute of Development Administration (Bangkok, Thajsko) jedinečnú možnosť získania dvojitého diplomu na II. stupni štúdia v študijnom programe Ekonomická teória a ekonomická žurnalistika s udelením titulu Ing. a MSc.

National Institute of Development Administration (NIDA) je jednou z najvýznamnejších vysokoškolských inštitúcií v Thajsku. NIDA ponúka množstvo študijných programov na 12 fakultách (Schools) so zameraním prevažne na ekonómiu a manažment a s vynikajúcimi možnosťami rozvoja študentov tak ako je zhrnuté v slogane tejto inštitúcie: „Wisdom for Change“.

Pre viac informácií o NIDA navštívte ich webovú stránku: http://www.nida.ac.th/en/.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.