Vážení študenti Ekonómie a práva, v prílohe nájdete pokyny pre písanie vašich záverečných prác.

Bakalárske práce - pôvodný text

Bakalárske práce - pandemické pokyny

Manuál na štátnice aj k odovzdávaniu Bc prác

Termíny:

Nahratie bakalárskej práce do AISu EUBA do 22.5.2020
Nahratie diplomovej práce PaE na Práf UK do AISu do 15.5.2020
Tvorba interných a externých posudkov v AIS do 31.5.2020
Udeľovanie zápočtu za predmet Seminár k ZP2 a Seminár DP2 do 2.6.2020
   
Prihlasovanie študentov na štátne skúšky cez AIS od 18.5.2020 do 24.5.2020

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.