Študenti 2. ročníka bakalárskeho štúdia (Ekonómia a Právo) a 1. ročníka magisterského štúdia (Právo a ekonómia) si môžu sami predložiť návrh témy bakalárskej, resp. diplomovej práce v termíne do 30.11.2020

Dňa 2. septembra 2020 sa konalo výročné zasadnutie Katedry ekonomickej teórie, na ktorom boli prerokované dôležité informácie k príprave akademického roka 2020/2021. Členovia KET absolvovali aj tréning mäkkých zručností pod vedením pána Rusiňáka.