Na výročnom zasadnutí KET dňa 6.9.2022 sme sa rozlúčili s našimi milými kolegyňami doc. Ing. Vieroslavou Holkovou, CSc. a Ing. Alexandrou Veselkovou, PhD. Ďakujeme im za dlhoročnú spoluprácu v pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti.

Dovoľujeme si Vás pozvať na konferenciu s názvom:

"Inteligentná samospráva-nové prístupy k zlepšeniu činnosti samospráv", ktorá sa uskutoční v dňoch 13.9 - 14.9. 2022 na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Vážené študentky a študenti,
v prípade, že dňa 23.8.2022 obhajujete bakalársku prácu na EUBA, zašlite prosím jej prezentáciu vo formáte ppt na mailovú adresu: do piatka 19.8.2022.