Vážené študentky, vážení študenti!

Dovoľujme si Vás informovať o postupe a organizácii seminárov v prípade prenosu predmetov Základy ekonómie, Základy ekonómie 1, Základy makroekonómie a Mikroekonómia (2. stupeň).

Študenti s prenosom predmetu Základy ekonómie 1 na Národohospodárskej fakulte majú vytvorenú samostatnú skupinu Základy ekonómie 1 pre prenosy. Výučba bude prebiehať nasledovne:

  • Utorok 7:30 v učebni D115.

Študenti s prenosom predmetu Základy ekonómie na Obchodnej fakulte majú vytvorenú samostatnú skupinu Základy ekonómie pre prenosy. Výučba bude prebiehať nasledovne:

  • Utorok 7:30 v učebni B208 – študenti s priezviskom A – M,
  • Piatok 7:30 v učebni B210 - študenti s priezviskom N – Z.

Študenti s prenosom predmetu  Základy  ekonómie  na Fakulte  hospodárskej informatiky majú vytvorenú samostatnú skupinu Základy ekonómie pre prenosy. Výučba bude prebiehať nasledovne:

  • Piatok 9:15 v učebni B202.

Študenti s prenosom predmetu Základy makroekonómie na Fakulte podnikového manažmentu majú vytvorenú samostatnú skupinu Základy makroekonómie pre prenosy. Výučba bude prebiehať nasledovne:

  • Štvrtok 9:15 v učebni D106.

 

Študenti s prenosom predmetu Mikroekonómia (2. stupeň) na Národohospodárskej fakulte majú vytvorenú samostatnú skupinu Mikroekonómia pre prenosy. Výučba bude prebiehať

nasledovne:

  • Streda 7:30 v učebni B204 – Študijný program FD a MVP
  • Streda 13:30 v učebni B210 – Študijný program FTI a PaE

Študenti s prenosom predmetu Základy ekonómie 1 na Fakulte medzinárodných vzťahov sa zaradia vo výučbe do študijných skupín prvého ročníka určených pre predmet Základy ekonómie 1 na Fakulte medzinárodných vzťahov. Je potrebné, aby študent v najneskôr 1. týždni kontaktoval vyučujúceho v skupine a čase, kedy mu termín vyhovuje a až po jeho súhlase sa môže do skupiny priradiť. Najneskoršie priradenie je do 2 týždňa semestra!

Študenti s prenosom predmetu Základy ekonómie na Fakulte aplikovaných jazykov sa zaradia vo výučbe do študijných skupín prvého ročníka určených pre predmet Základy ekonómie na Fakulte aplikovaných jazykov. Je potrebné, aby študent v najneskôr 1. týždni kontaktoval vyučujúceho v skupine a čase, kedy mu termín vyhovuje a až po jeho súhlase sa môže do skupiny priradiť. Najneskoršie priradenie je do 2 týždňa semestra!

V prípade nevyhnutnosti absolvovať seminár v seminárnej skupine inej fakulty, resp. v prípade kolízie času seminára určeného pre prenos a inej výučby podľa platného rozvrhu je potrebné sa so žiadosťou o túto zmenu obrátiť na zástupcu vedúcej Katedry ekonomickej teórie (Ing. Ľubomíra Darma, PhD., e-mail: ).

 

Vážené študentky a študenti študijného programu Ekonómia a právo

dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s konaním štátnych záverečných skúšok dňa 23.6.2023, je potrebné, aby ste prezentácie k bakalárskym prácam formou PPT formátu zasielali do 20.06.2023 na emailovú adresu tajomníčky KET Ing. Ivany Lennerovej, PhD.

Katedra ekonomickej teórie si Vás dovoľuje pozvať na výskumný seminár výskumnej pracovníčky z Universitas Islam Inodnesia, Yogyakarta, Indonézia - 𝐃𝐰𝐢 𝐀𝐧𝐚 𝐑𝐚𝐭𝐧𝐚 𝐖𝐚𝐭𝐢, 𝐒.𝐓., 𝐌.𝐄𝐧𝐠 na tému: