Načítavam stránku...

Milí študenti,

na e-mailovú komunikáciu so zamestnancami EU v Bratislave aj Právnickej fakulty UK používajte VÝLUČNE pridelenú školskú e-mailovú adresu.

Na maily, zaslané z inej ako školskej adresy, NEBUDE BRANÝ OHĽAD.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?