Dávame do pozornosti Opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty č. 3/2020, ktorým sa prijímajú niektoré ďalšie opatrenia na účely ochrany verejného zdravia a zabezpečenia činností Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, v súvislosti s ohrozením koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID-19 v znení neskorších opatrení dekana.

Katedra ekonomickej teórie - vychádzajúc z opatrenia rektora č.6/2020 - informuje všetkých študentov prvého stupňa na Ekonomickej univerzite v Bratislave o spôsobe ukončenia predmetu Ekonomická teória 2 v LS 2019/2020:

Ako silno zasiahne súčasná kríza slovenskú ekonomiku? Čo to bude znamenať na trhu práce? Aké opatrenia môžu zmierniť pokles ekonomickej aktivity? Študujte ekonomickú žurnalistiku a my vás naučíme nielen rozumieť ekonomike, ale vedieť o tom aj pútavo písať! Presvedčte sa sami!