Načítavam stránku...

Foto

Pozývame Vás na vedecký workshop Ekonomická teória a ekonomická realita 2019, ktorého cieľom je konfrontácia teoretických prístupov a poznatkov v kontexte aktuálnych problémov hospodárskej reality súčasného ekonomického vývoja.

Milí študenti,

na e-mailovú komunikáciu so zamestnancami EU v Bratislave aj Právnickej fakulty UK používajte VÝLUČNE pridelenú školskú e-mailovú adresu.

Na maily, zaslané z inej ako školskej adresy, NEBUDE BRANÝ OHĽAD.

OZNAM PRE EXTERNISTOV EAP – 3. ROČ.

Nastala zmena v rozvrhu pri predmete hospodárska politika (presun zo soboty na piatky) v nasledovných termínoch:

pôvodný termín nový termín
26.10. 25.10.
7.12. 6.12.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?