The Kick off for the D-COLLAB Partnership was held last 23th of April.

D-COLLAB-Collaboration for Effective Digital Education is an Erasmus + KA226 - Partnerships for Digital Education Readiness

Dávame do pozornosti novú publikáciu v spoluatorstve našej kolegyne prof. Čaplánovej skúmajúcu vplyv inštitucionálnych faktorov na dodržiavanie protiepidemiologických opatrení v súvislosti s pandémiou COVID-19 vychádzajúcu z analýzy dát zozbieraných na Slovensku. Výsledky potvrdzujú význam dôvery v kľúčové inštitúcie pre dodržiavanie protipandemických opatrení.