Študenti 2. ročníka  bakalárskeho štúdia (Ekonómia a Právo, denné štúdium), 3. ročníka bakalárskeho štúdia (Ekonómia a Právo, externé štúdium) a 1. ročníka magisterského štúdia (Právo a Ekonómia) sa môžu v termíne od 27. 1. 2021 do 2. 2. 2021 prihlasovať prostredníctvom AISu na ponúkané témy záverečných prác, ktoré sú zverejnené v AISe.  

Študenti 2. ročníka bakalárskeho štúdia (Ekonómia a Právo, denné štúdium), 3. ročníka bakalárskeho štúdia (Ekonómia a Právo, externé štúdium) a 1. ročníka magisterského štúdia (Právo a ekonómia) si môžu sami predložiť návrh témy bakalárskej, resp. diplomovej práce v termíne do 30.11.2020.

Dňa 2. septembra 2020 sa konalo výročné zasadnutie Katedry ekonomickej teórie, na ktorom boli prerokované dôležité informácie k príprave akademického roka 2020/2021. Členovia KET absolvovali aj tréning mäkkých zručností pod vedením pána Rusiňáka.