Načítavam stránku...

Milí študenti EaP,

21.8.2018 je augustový termín štátnych záverečných skúšok zo správneho práva na Právnickej fakulte UK.

Je potrebné, aby ste prišli o 8:30 ráno do historickej časti budovy Právnickej fakulty UK, Šafárikovo nám. 6 (vchod zo Šafárikovho námestia), číslo dverí 315 SB.

Štátna skúška zo správneho práva (aj obhajoba práce s právnickou témou) sa bude konať vo viacerých miestnostiach - po príhovore zástupcu Katedry správneho a environmentálneho práva budete rozdelení do viacerých komisií.

 

22.8.2018 je augustový termín štátnych záverečných skúšok z národohospodárskych náuk na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave.

Je potrebné, aby ste prišli o 7:45 ráno na Katedru ekonomickej teórie NHF, číslo dverí 5B26, Dolnozemská cesta 1.

Štátna skúška z národohospodárskych náuk (aj obhajoba práce s ekonomickou témou) bude prebiehať v uvedenej miestnosti.

 

Prajeme vám veľa šťastia!

Pozývame vás na ďalší z výskumných seminárov Katedry ekonomickej teórie, ktorý sa uskutoční v rámci Týždňa vedy v stredu 8. novembra 2017 o 13:30 hod. v Spoločenskej miestnosti NHF.

Pozvanie prijal Mgr. Ľudovít Ódor, člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorý vystúpi s témou Fiškálna udržateľnosť a budúcnosť eurozóny

Pozvánka

 

dujava

Najlepšia slovenská kniha o krízach: načo je dobré tlačenie peňazí

Na začiatok skúsme myšlienkový experiment. Ak rozbijeme okno, dáme tým prácu okenárom, ale pomôžeme tým ekonomike ako celku? Asi nie, pretože peniaze minuté na opravu okna neminieme na iné potreby u iných výrobcov, či poskytovateľov služieb. Tam by teda chýbali.

Čítať ďalej...

V rámci výsledkov riešenia projektu mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia Dynamika tvorby pracovných miest v krajinách EMÚ a jej implikácie pre pracovnú migráciu organizovala v decembri 2016 Katedra ekonomickej teórie výskumný seminár na tému Trh práce a migrácia mladých ľudí.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?