VYUČUJÚCI V AR 2022/2023

   
Meno a priezvisko Pozícia Kontakt / Konzultačné hodiny
Ing. Tomáš Oleš Interný doktorand KHP

KH: pondelok 13:00 - 15:00, 4B.40

Ing. Tomáš Ševček  Interný doktorand KHP

KH: pondelok 15:15 - 16:45, 4B.40

Ing. Anna Kalafutová Interná doktorandka KVSaRR

KH: streda 9:30 - 11:00, 5C.21

Ing. Lucia Johanesová Interná doktorandka KVSaRR

KH: pondelok 13:30 - 15:00, 3B.44

Mgr. Lucia Kováčová, M.A. Doktorandka SAV

KH: utorok 14:00 - 16:00

Ing. Peter Martiška Doktorand SAV

KH: pondelok 17:00 - 18:30

ĎALŠÍ EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI

   
Meno / Inštitúcia Pozícia Kontakt
Mgr. Peter Bielik 
TA3, Bratislava
Externý spolupracovník

doc. Ing. Daniel Dujava, PhD.
Inštitút finančnej politiky, MF SR

Externý spolupracovník  
PaedDr. Karel Dvořák, PhD. Externý spolupracovník  
RNDr. Jaroslava Hloušková, PhD.
Institute for Advanced Studies (IHS)
Externý spolupracovník
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. 
Mendelova univerzita v Brně, Česká republika
Externý spolupracovník
prof. Gerald Groshek 
University of Redlands, Spojené štáty americké
Externý spolupracovník
Dr. Colin Lawson 
University of Bath, Veľká Británia
Externý spolupracovník
prof. dr hab. Stanisław Lis 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poľsko
Externý spolupracovník
doc. Ing. Rajmund Mirdala, PhD. 
Technická univerzita v Košiciach
Externý spolupracovník
prof. Ing. Tibor Paulík, CSc. 
Ostravská univerzita v Ostravě, Česká republika
Externý spolupracovník
prof. Wilfried Pauwels 
Universiteit Antwerpen, Belgicko
Externý spolupracovník
doc. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA. 
Ekonomický ústav SAV
Externý spolupracovník
Asst. Prof. Elias Soukiazis 
Universidade de Coimbra, Portugalsko
Externý spolupracovník
Ing. Martin Šustr, PhD. 
Transpetrol, Bratislava
Externý spolupracovník
doc. Ing. Pavel Tuleja, PhD. 
Slezská univerzita v Opavě, Česká republika
Externý spolupracovník

Mgr. Vladimír Bačišin, PhD.

Externý spolupracovník

Ing. Pavel Gertler, PhD.  Externý spolupracovník