VANČO VÉGHOVÁ, Veronika, Mgr. Ing.

101002 - Katedra ekonomickej teórie

interná doktorandka
Oddelenie makroekonómie
Miestnosť 5B.51
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1551
Pedagogická činnosť:
  • Základy ekonómie 2 / Basics of Economics 2
Vedecko-výskumná činnosť:

Riešené výskumné projekty

  • VEGA 1/0287/19 - Integrácia migrantov v krajinách Európskej únie z pohľadu migračných politík

Research Projects

  • VEGA 1/0287/19 - Integration of migrants in the countries of the European Union from the point of view of migration policies
Ďalšie informácie:

Jazyk / Language

  • Anglický jazyk / English
  • Nemecký jazyk / German