LISÝ, Ján, prof. Ing., PhD.

101002 - Katedra ekonomickej teórie

profesor
Oddelenie dejín ekonomických teórií a hospodárskych dejín
Miestnosť 5B.46
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1550
Konzultačné hodiny:

LS 2019/2020

Po: 10:30 - 11:30

Št: 11:00 - 12:00

Pedagogická činnosť:
 • Ekonomická teória 1
 • Ekonomická teória 2
 • Dejiny ekonomických teórií
 • Liberálna a neoliberálna ekonómia

 

Gestor predmetov

 • Ekonomická teória 1
 • Ekonomická teória 2
 • Makroekonómia 2
 • Liberálna a neoliberálna ekonómia
Publikačná činnosť:

Monografie: 4

Vysokoškolské učebnice: 10

Stredoškolské učebnice: 12

Skriptá: 34

Vedecké a odborné články: 27

Citácie a ohlasy v zahraničí: 80

Citácie v domácich publikáciách: 488

Ďalšie informácie:

Jazyk

 • Anglický jazyk
 • Nemecký jazyk
 • Ruský jazyk

 

Činnosti a aktivity

 • 1998 – 2003 člen spoločnej odborovej komisie pre vedný odbor Ekonomická teória
 • 2003 – predseda spoločnej odborovej komisie pre vedný odbor Ekonomická teória
 • člen redakčnej rady Ekonomického časopisu
 • člen redakčnej rady časopisu Acta Academia Karviniensis, SU Karviná
 • člen redakčnej rady časopisu Ekonomika a spoločnosť, UMB Banská Bystrica
 • člen redakčnej rady časopisu Ekonomická Revue, EF VŠB Ostrava