LENNEROVÁ, Ivana, Ing., PhD.

101002 - Katedra ekonomickej teórie

odborná asistentka tajomníčka katedry, administrátorka Programovej rady pre EaP
Oddelenie mikroekonómie
Miestnosť 5B.38
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1528
Konzultačné hodiny:

Skúškové obdobie, AR 2021/2022

Pondelok: 08:00 - 09:00

Exam period, Academic Year 2021/2022

Monday: 08:00 - 09:00

Pedagogická činnosť:
 • Základy ekonómie 1 / Basics of Economics 1
 • Základy ekonómie 2 / Basics of Economics 2
 • Ekonomická teória 1 / Economic Theory 1
 • Ekonomická teória 2 / Economic Theory 2
 • Mikroekonómia 2 / Microeconomics 2
 • Metodológia ekonómie / Methodology of Economics
 • Teória verejnej voľby / Theory of public choice
Publikačná činnosť:

Najvýznamnejšie publikačné výstupy / Selected publications

 • ČAPLÁNOVÁ, Anetta - ROZBORILOVÁ, Dária - LENNEROVÁ, Ivana - VONGREJ, Marián. Teória verejnej voľby. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 283 s. [17,257 AH]. KEGA 3/7336/09. ISBN 978-80-225-3325-6.
 • ROZBORILOVÁ, Dária - GONDA, Vladimír - LENNEROVÁ, Ivana - MARTINCOVÁ, Marta - MUCHOVÁ, Eva. Ekonómia : praktikum. Ekonomická teória II. Recenzovali: Mária Uramová, Ján Lisý. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 218 s. [5,47 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-248-3.
 • LENNEROVÁ, Ivana. Effects of labor migration in the post-crisis period. In Trends in der Entwicklung der nationalen und internationalen Wissenschaft. Internationale wissenschaftliche und praktische Konferenz. Trends in der Entwicklung der nationalen und internationalen Wissenschaft : sammelwerk der wissenschaftlichen artikel : internationale wissenschaftliche und praktische Konferenz : 28.12.2016, Nuremberg, Germany. - Nürnberg : Verlag SWG imex, 2016. ISBN 978-617-7214-44-0, pp. 38-44 online. VEGA 1/0393/16.
 • VESELKOVÁ, Alexandra - HOLKOVÁ, Vieroslava - LENNEROVÁ, Ivana - VALACH, Matej. Mikroekonómia. Recenzovali: Viera Galajdová, Ján Lisý. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2017. 450 s. [22 AH]. Economics. VEGA 1/0393/16. ISBN 978-80-89710-34-8.
 • ROZBORILOVÁ, Dária - GONDA, Vladimír - LENNEROVÁ, Ivana - MARTINCOVÁ, Marta - MUCHOVÁ, Eva. Ekonómia praktikum: Ekonomická teória 2. Recenzovali: Mária Uramová, Ján Lisý. 2. doplnené a prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 231 s. [5,95 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-895-9.
 • LENNEROVÁ, Ivana. Economic Situation of Seniors in Slovak Republic. In Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development. International Scientific Conference. Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development : International Scientific Conference Proceedings : Olomouc, Czech Republic, September 6-7, 2018. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2018. ISBN 978-80-244-5392-7, pp. 244-251 online. VEGA 1/0014/16.
 • LENNEROVÁ, Ivana. Analysis of the Consequences of the UK's Departure from the EU, with an Emphasis on Slovakia. In KNOWCON 2019. Knowledge on Economics and Management: Profit or Purpose. Conference. KNOWCON 2019. Knowledge on Economics and Management: Profit or Purpose : Conference Proceedings, September, 5-6, 2019, (Olomouc, Česko). - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2019. ISBN 978-80-244-5543-3, pp. 117-123 online. VEGA 1/0287/19.
Vedecko-výskumná činnosť:

Riešené výskumné projekty / Research Projects

Doba riešenia projektu

Číslo projektu

Názov projektu

2020-2022

VEGA 1/0664/20

Konkurencieschopnosť SR v podmienkach Európskej únie

2019-2021

VEGA /0287/19

Integrácia migrantov v krajinách Európskej únie z pohľadu migračných politík