Načítavam stránku...
MenoOddeleniePozíciaKontaktné informácie
vedúca katedry
Oddelenie makroekonómie
profesor
5B.23
+421 2 6729 1521
...
zástupca vedúcej katedry pre vedu a výskum, vedúci oddelenia
Oddelenie makroekonómie
odborný asistent
5B.17
+421 2 6729 1510
...
zástupca vedúcej katedry pre pedagogickú činnosť, vedúci oddelenia
Oddelenie ekonómie
odborný asistent
5B.38
+421 2 6729 1528
...
tajomník katedry
Oddelenie makroekonómie
odborný asistent
5B.36
+421 2 6729 1546
...
sekretárka
sekretariát katedry
5B.23
+421 2 6729 1521
...
vedúca oddelenia
Oddelenie dejín ekonomických teórií a hospodárskych dejín
profesor
5B.31
+421 2 6729 1531
...
vedúca oddelenia
Oddelenie mikroekonómie
docent
5B.07
+421 2 6729 1567
...
Oddelenie dejín ekonomických teórií a hospodárskych dejín
odborný asistent
5B.54
+421 2 6729 1541
...
Oddelenie dejín ekonomických teórií a hospodárskych dejín
odborný asistent
5B.04
+421 2 6729 1544
...
Oddelenie dejín ekonomických teórií a hospodárskych dejín
profesor
5B.43
+421 2 6729 1583
...
Oddelenie ekonómie
profesor
5B.48
+421 2 6729 1563
...
Oddelenie ekonómie
odborný asistent
5B.34
+421 2 6729 1534
...
Oddelenie ekonómie
docent
5B.10
+421 2 6729 1554
...
Oddelenie ekonómie
odborný asistent
5B.56
+421 2 6729 1576
...
Oddelenie ekonómie
odborný asistent
5B.54
+421 2 6729 1541
...
Oddelenie ekonómie
docent
5B.03
+421 2 6729 1553
...
Oddelenie ekonómie
odborný asistent
5B.32
+421 2 6729 1532
...
Oddelenie makroekonómie
profesor
5B.46
+421 2 6729 1550
...
Oddelenie makroekonómie
docent
5B.53
+421 2 6729 1555
...
prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium
Oddelenie mikroekonómie
odborný asistent
2B.40, 5B.04
+421 2 6729 1544
+421 2 6729 1298
...
Oddelenie mikroekonómie
odborný asistent
5B.56
+421 2 6729 1576
...
Oddelenie mikroekonómie
odborný asistent
5B.09
+421 2 6729 1569
...
Oddelenie mikroekonómie
odborný asistent
5B.09
+421 2 6729 1569
...
interný doktorand
5B.41
+421 2 6729 1560
...
interný doktorand
5B.50
+421 2 6729 1514
...
interný doktorand
5B.50
+421 2 6729 1514
...
interný doktorand
5B.41
+421 2 6729 1560
...

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?