Načítavam stránku...

Vďaka podpore Národného štipendijného programu Katedra bankovníctva a medzinárodných financií začiatkom septembra 2018 na svojej pôde Dr. Karolinu Turu-Gawron z Fakulty ekonómie a manažmentu Technickej univerzity v Gdansku, Poľsko. 

 

V rámci jej dvoj-mesačného pobytu začiatkom ak. roka 2018/2019 sa Dr. Karolina Tura-Gawron podieľala na spoločnom výskume realizovanom na KBMF týkajúcom sa odhadovania faktorov vplývajúcich na inflačné očakávania konzumentov v Európskej únii, ako aj vplyvu historických udalosti (obdobie transformácie a hyperinflácie v tranzitívnych ekonomikách) na formovanie inflačných očakávaní. Výsledkom tohto pobytu je už publikovaná výskumná štúdia zaoberajúca sa priestorovou dimenziou inflačných očakávaní, ako aj prezentácia predbežných výsledkov výskumu na medzinárodnej vedeckej konferencii INFER 2018 v Göttingene, Nemecko.

Aj keď sa jej výskumný pobyt na KBMF chýli ku koncu, nadviazaná výskumná spolupráca s členmi KBMF bude pokračovať a nadalej sa prehlbovať.

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?