Načítavam stránku...

Tím študentov študijného programu bankovníctvo Národohospodárskej fakulty pod vedením doc. Ing. Jany Kotlebovej, PhD., doc. Ing. Petra Árendáša, PhD. a Ing. M. Širaňovej, MA, PhD. z Katedry bankovníctva a medzinárodných financií opätovne overoval svoje schopnosti na medzinárodnej súťaži Rotman European Trading Competition (RETC 2018), tentokrát v Ríme v dňoch 23. – 25. augusta 2018.  

 

Tím študentov reprezentujúci našu alma mater - Rudolf Bruchánik, Juraj Dedinský, Alžbeta Bolešová a Alena Zemanová získal krásne umiestnenia:

3. miesto Intesa Sanpaolo Liquidity Risk Case

(vyhodnocovanie rizika likvidity pri ponúkaných tendroch a ich zobchodovanie pri maximalizácii zisku oproti spotovému trhu)

4. miesto EIB Interest Rates

(oceňovanie dlhopisov na základe benchmarkových sadzieb a trhových správ a ich následné obchodovanie)

4. miesto Credit Risk Case

(konštruovanie a využitie modelu kreditného rizika pri obchodovaní s korporátnymi dlhopismi, využitie štrukturálneho modelu a Altmanovho Z-Score na predikovanie potenciálnych zmien v kreditnom ratingu spoločnosti a následné rebalancovanie portfólia vrátane využitia rôznych obchodných stratégií reflektujúcich aj na trhové správy)

4. miesto Enel Electricity Case

(schopnosť interakcie na trhu s elektrickou energiou v pozícii producenta, distribútora a obchodníkov s týmto podkladovým aktívom)

a celkovo 7. miesto v rámci silnej konkurencie 39 renomovaných univerzít Európy a Ázie.

Týmto si dovoľujeme študentom srdečne zablahoželať k ich výbornému výsledku a dúfame, že táto skúsenosť bude motivovať aj ďalších študentov dosahovať stále vyššie profesijné ciele.

 

 

 

 

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?