Prezentáciu záverečnej práce, ktorú viedol školiteľ z Katedry bankovníctva a medzinárodných financií, v dĺžke trvania 5-7 min si študent pripraví elektronicky v programe Microsoft Power Point. Zameria sa v nej najmä na cieľ, metodiku a závery práce. Prezentáciu záverečnej práce nie je potrebné k štátnej záverečnej skúške tlačiť. Pripravený súbor elektronicky odošle do stanoveného termínu nasledovne:

  • Prezentácie bakalárskych prác  – do 30.5.2022 na emailovú adresu 
  • Prezentácie diplomových prác – do 16.5.2022 na emailovú adresu 

Vaša KBMF

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.