Načítavam stránku...

V dňoch 25. - 27. augusta 2016 sa v Ríme konala druhá edícia renomovanej medzinárodnej súťaže v tradingu pre študentov ekonomických a business fakúlt Rotman European Trading Competition 2016. Ekonomickú univerzitu v Bratislave v konkurencii 28 zahraničných univerzít z krajín EU28 a Nórska zastupovali študenti Národohospodárskej fakulty v zložení Tomáš Mihalík (2.ročník 2. stupeň odboru Bankovníctvo), Michaela Kubecová (1.ročník 2. stupeň odboru Bankovníctvo), Lucia Mrázová (1.ročník 2. stupeň odboru Hospodárska politika) a Martin Nebesník (1.ročník 2. stupeň odboru Bankovníctvo).

Jednotlivé tímy medzi sebou súťažili počas troch náročných dní vo viacerých oblastiach týkajúcich sa obchodovania na finančných trhoch, optimalizácie investičného portfólia, či odhadovania vývoja cien finančných aktív na základe očakávaného vývoja makrofundamentov. Schopnosti študentov aplikovať poznatky získané počas ich štúdia na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave pri reálnom obchodovaní voči ostatným študentom zúčastnených univerzít tak preverili prípadové štúdie vypracované pod patronátom spoločností Generali Group S.p.A (Credit Risk Case), ENEL S.p.A. (Electricity Trading Case), či Inštitútu Európskej investičnej banky (Interest Rate Case). Obchodovanie prostredníctvom investičnej platformy (Sales & Trader Case), či priamo v "pite" (Quantitative Outcry Trading Case), otestovalo rýchlosť a presnosť ich reakcií v na stres bohatom prostredí tradingu.

Študenti NHF tak v tomto konkurenčne náročnom prostredí preukázali svoje schopnosti a zručnosti a dosiahli úžasné 1. miesto v rámci čiastkového výsledku pri prípadovej štúdii pripravenej Inštitútom Európskej investičnej banky (Interest Rate Case), keď porazili tímy z viacerých renomovaných univerzít (napr. Trinity College Dublin z Írska, London Business School z UK alebo Vienna University of Economics and Business z Rakúska). Správu Inštitútu Európskej investičnej banky je možné nájsť na tejto oficiálnej adrese.

celkovom hodnotení tak tímu NHF EU v Bratislave patrilo vysoko cenené 6. miesto.

Týmto si dovoľujeme študentom srdečne zablahoželať k ich fantastickému výkonu a dúfame, že ich v ich nepoľavujúcej chuti prekonávať prekážky a dosahovať stále vyššie profesné ciele bude kolektív KBMF môcť aj naďalej sprevádzať. 

 

FOTOGALÉRIA

 

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?