101007 - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií

interný doktorand
Oddelenie pre pedagogickú a publikačnú činnosť
Miestnosť 3C.14
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1371