101007 - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií

interný doktorand
Oddelenie pre publikačnú a pedagogickú činnosť
Miestnosť 3C.14
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1371
Konzultačné hodiny:

LS 2021/2022:

Pondelok: 08:00 - 09:00

Štvrtok: 10:00 - 11:00