STANOVÁ, Barbora, Ing., PhD.

101007 - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií

odborná asistentka Tajomník a web koordinátor katedry
Oddelenie pre publikačnú a pedagogickú činnosť
Miestnosť 3C.27
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1327
Konzultačné hodiny:

LS 2021/2022:

Streda: 12:30 - 13:30

Piatok: 12:00 - 13:00