101007 - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií

interný doktorand
Oddelenie pre vedecké projekty a spoluprácu s praxou
Miestnosť 3C.27
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1327
Konzultačné hodiny:

ZS 2024/25:

Konzultačné hodiny budú aktualizované v septembri 2024.

 

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

Finančná štatistika a ekonometria

Základy data science