MAKÚCH, Jozef, doc. Ing., PhD.

101007 - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií

hosťujúci profesor
Oddelenie pre vedecké projekty a spoluprácou s praxou
Miestnosť 3C.23
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1343
Konzultačné hodiny:

LS 2019/2020

Pondelok: 13.00-15.00

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

  • Podnikanie komerčných bánk