HUPKOVÁ, Silvia, Bc.

101007 - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií

sekretárka
Miestnosť 3C.04
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1334