FIŠERA Boris, Ing.

101007 - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií

interný doktorand
Oddelenie pre publikačnú a pedagogickú činnosť
Miestnosť 3C.14
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1293
Konzultačné hodiny:

LS 2019/2020:

Utorok: 10:00-11:00

Štvrtok: 10:00-11:00