FIŠERA Boris, Ing. PhD.

101007 - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií

odborný asistent
Oddelenie pre publikačnú a pedagogickú činnosť
Miestnosť 3C.14
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1371
Konzultačné hodiny:

LS 2021/2022:

Štvrtok: 16:00-18:00