CUPÁK, Andrej, Ing., PhD.

101007 - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií

docent vedúci oddelenia
Oddelenie pre vedecké projekty a spoluprácu s praxou
Miestnosť 3C08
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1391
Konzultačné hodiny:

ZS 2024/25:

Konzultačné hodiny budú aktualizované v septembri 2024.

 

Prosím, vopred napíšte e-mail.

 

 

 

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

  • Finančná štatistika a ekonometria
  • Vedecký seminár 1
Publikačná činnosť:

Výskumný profil a citácie

 Články publikované v recenzovaných časopisoch

Kapitoly v knihách

  • Checchi, D., Cupák, A., Munzi, T. (2021). Empirical challenges comparing inequality across countries. The case of middle-income countries from the LIS database In Inequality in the Developing World, edited by Carlos Gradín, Murray Leibbrandt, and Finn Tarp, 74–105. Oxford: Oxford University Press
Vedecko-výskumná činnosť:

Projekty

  • VEGA 1/0221/21: “Interest rates in the environment with central bank digital currency”, obdobie 2021 – 2023, spoluriešiteľ
  • VEGA 1/0607/21: “Countercyclical Instruments of Banking Regulation in the Eurozone”, obdobie 2021 – 2023, spoluriešiteľ
  • APVV-20-0359: “Covid-19 pandemic, macroeconomic development, food security and household wellbeing”, obdobie 2021 – 2024, hlavný riešiteľ
  • APVV-16-0321: “Food Security, Poverty and Vulnerable Groups: The Role of Policies”, obdobie 2017 – 2021, spoluriešiteľ
Ďalšie informácie:

Ing. Andrej Cupák PhD. pracuje ako vedecko-výskumný a pedagogický pracovník (funkčné miesto docent) na Katedre bankovníctva a medzinárodných financií, NHF, EUBA. Taktiež pracuje ako starší výskumný pracovník na Odbore výskumu v Národnej banke Slovenska. Je členom pracovnej skupiny Európskej centrálnej banky Household Finance and Consumption Network a tiež členom poradnej rady v LIS Cross-National Data Center v Luxembursku, kde pôvodne pôsobil ako dátový expert a výskumník. V minulosti tiež pôsobil na krátkodobých výskumných pozíciách v Rakúskej centrálnej banke, Middlesex University London (Business School) a University of Leuven (LICOS – Center for Institutions and Economic Performance). Titul PhD. v oblasti ekonómie získal v roku 2015 na Fakulte ekonomiky a manažmentu, SPU v Nitre. V akademickom roku 2013/2014 sa stal Študentskou osobnosťou Slovenska v kategórii ekonómia. Publikoval vo viacerých renomovaných medzinárodných vedeckých časopisoch a jeho publikačná činnosť bola viackrát (2020, 2021) ocenená cenou rektora EUBA za významné úspechy v publikačnej činnosti. Vo svojom výskume sa najmä zameriava na analýzu spotreby a finančného správania domácností, finančnú gramotnosť a jej dôsledky pre finančné rozhodovanie jednotlivcov na finančnom trhu, príjmové a majetkové nerovnosti, a aplikovanú mikroekonómiu vo všeobecnosti.