CUPÁK Andrej, Ing., PhD.

101007 - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií

docent vedúci oddelenia
Oddelenie pre vedecké projekty a spoluprácu s praxou
Miestnosť 3C08
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1391
Konzultačné hodiny:

LS 2021/2022:

Streda: 16:00 - 17:00

Štvrtok: 16:00 - 17:00

Publikačná činnosť:
 • Cupák, A., Fessler, P., Silgoner, M, & Ulbrich, E. (2021). Exploring differences in financial literacy across countries: the role of individual characteristics and institutions. Social Indicators Researchhttps://doi.org/10.1007/s11205-021-02713-8
 • Cupák, A., Fessler, P., & Schneebaum, A. (2020). Gender differences in risky asset behavior: the importance of self-confidence and financial literacy. Finance Research Lettershttps://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101880
 • Tóth, P., Cupák, A., & Rizov, M. (2020). Measuring the efficiency of VAT reforms: a demand system simulation approach. Oxford Economic Papershttps://doi.org/10.1093/oep/gpaa052
 • Cupák, A., Kolev, G.I., & Brokešová, Z. (2019). Financial literacy and voluntary savings for retirement: novel causal evidence. European Journal of Finance25(16), 1606–1625. 
 • Cupák, A., Fessler, P., Schneebaum, A., & Silgoner, M. (2018). Decomposing gender gaps in financial literacy: new international evidence. Economics Letters168(C): 102–106 
 • Ciaian, P., Cupák, A., Pokrivčák, J., & Rizov, M. (2018). Food consumption and diet quality choices of Roma in Romania: a counterfactual analysis. Food Security10(2): 437–456 
 • Braha, K., Cupák, A., Pokrivčák, J., Qineti, A., & Rizov, M. (2017). Economic analysis of the link between diet quality and health: Evidence from Kosovo. Economics & Human Biology27(Pt. A): 261–274 
 • Cupák, A., Pokrivčák, J., & Rizov, M. (2016). Demand for food away from home in Slovakia. Czech Journal of Economics and Finance66(4): 354–369 
 • Cupák, A., Pokrivčák, J. & Rizov, M. (2016). Diversity of food consumption in Slovakia. Politická ekonomie64(5), 608–626. 
 • Cupák, A., Pokrivčák, J., & Rizov, M. (2015). Food demand and consumption patterns in the new EU member states: The case of Slovakia. Journal of Economics (Ekonomický časopis)63(4): 339–358

Kapitoly v knihách

 • Checchi, D., Cupák, A., & Munzi, T. (2021). Empirical challanges comparing inequality across countries. The case of middle-income countries from the LIS database In Inequality in the Developing World, edited by Carlos Gradín, Murray Leibbrandt, and Finn Tarp, 74–105. Oxford: Oxford University Press

 

Doplnkové informácie

Andrej Cupák pracuje ako vedecko-výskumný pracovník na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Taktiež pôsobí  ako starší výskumný pracovník v Národnej banke Slovenska. Je tiež členom poradnej rady v LIS Cross-National Data Center v Luxembursku, kde pôvodne pôsobil ako dátový expert a výskumník. V minulosti tiež pôsobil na krátkodobých výskumných pozíciách v Rakúskej centrálnej banke, Middlesex University London (Business School) a University of Leuven (LICOS – Center for Institutions and Economic Performance). Titul PhD. v oblasti ekonómie získal v roku 2015 na Fakulte ekonomiky a manažmentu, SPU v Nitre. V akademickom roku 2013/2014 sa stal Študentskou osobnosťou Slovenska v kategórii ekonómia. Publikoval vo viacerých medzinárodných vedeckých recenzovaných časopisoch. Vo svojom výskume sa zameriava na analýzu spotreby a finančného správania domácností, finančnú gramotnosť a jej dôsledky pre finančné rozhodovanie jednotlivcov na finančnom trhu, príjmové a majetkové nerovnosti, a aplikovanú mikroekonómiu vo všeobecnosti.