CHOVANCOVÁ, Božena, prof. Ing., PhD.

101007 - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií

profesorka
Oddelenie pre vedecké projekty a spoluprácou s praxou
Miestnosť 3C.10
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1360
Konzultačné hodiny:

LS 2021/2022:

Pondelok: 17:00-18:00

Štvrtok: 15:00-16:00

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

  • Peňažné a kapitálové trhy
  • Kolektívne investovanie
  • konzultácie na doktorandskom štúdiu

 

Gestor predmetov

  • Peňažné a kapitálové trhy
  • Kolektívne investovanie